Våra tjänster

Vi utför tex:

  • Ljusberäkningar i Dialux
  • LCC kalkyler
  • Ockulär inventering av armaturbehov

Kontakta oss!